Metrologiya xizmatlari

Норматив ҳужжатлар лойиҳасини метрологик экспертизасига кўра:

- умумий техник шартлар стандартлари

- умумий техник талаблар стандартлари

- ўлчашларни (синовлврни) бажариш усулиятини ўз ичига оламайдиган, техник шартлар стандартлари  

- ўлчашларни (синовлврни) бажариш усулиятини ўз ичига оладиган, техник шартлар стандартлари  

- назорат (синов, таҳлил, ўлчаш) усулияти стандартлари

- қилиш ва таъмирлаш қоидалари стандартлари 

- намунавий технологик жараёнлар стандартлари

- техник қўлланмалар

- ўлчашларни (синовлврни) бажариш усулиятини ўз ичига оламайдиган, техник шартлар

- ўлчашларни (синовлврни) бажариш усулиятини ўз ичига оладиган, техник шартлар

- қиёслаш усулиятлари

- ўлчашларни бажариш усулиятлари

- қиёслаш тизимига норматив ҳужжатлар

- ўлчашларни бажариш усулиятларини метрологик аттестатлаш дастурлари

- ўлчаш воситалари турини тасдиқлаш бўйича давлат синовлари усулияти дастурлари

- ўлчаш воситалари (синалган асбоб-ускуналар) ни метрологик аттестатлаш усулиятлари ва дастурлари

- конструкторлик, технологик, эксплуатацион ва таъмирлаш ҳужжатлари

- ўлчаш воситаларини (стандарт намуналар) ишлаб чиқишга техник топшириқлар

- стандарт намуналарни ишлаб чиқиш, ўлчашларни бажариш усулиятларини ва ўлчаш воситаларини аттестатлаш натижалари бўйича техник ҳисоботлар (баённомалар)

- уларни Ўзбекистонда қўллашга рухсат этиш мақсадида чет элда ишлаб чиқарилган стандарт намуналар (чет тилида) бўйича ҳужжатлар

- уларни Ўзбекистонда қўллашга рухсат этиш мақсадида чет элда ишлаб чиқарилган стандарт намуналар (рус ёки давлат тилида) бўйича ҳужжатлар

- уларни Ўзбекистонда қўллашга рухсат этиш мақсадида хорижда ишлаб чиқилган ўлчашларни бажариш усулияти ҳужжатлари

- Аккредитлашга тақдим этилган ҳужатлар тўплами (лабораториялар, ўқув марказлари, имтиҳон марказлари ва сертификатлаштириш органлари)

Техник ҳисобот ва сертификат бериш билан бир компонент бўйича стандарт намуналарни қайта аттестациядан ўтказиш

Метрологик тавсифнинг (ҳисобот бериш билан) бир диапазони бўйича ва бир компоненти бўйича ўлчашларни бажариш усулиятини қайта аттестациядан ўтказиш

Ўлчашларни бажариш усулиятини (аттестатлаш дастурини ишлаб чиқиш ва келишиш, паспорт ва ҳисобот бериш билан метрологик тавсифнинг ҳисоби) аттестациядан ўтказиш

Маҳсулотларни синаш усулиятини (эксперименталь тадқиқотларга сарфланган ҳаражатларни ҳисобга олмасдан) аттестациядан ўтказиш

Уларни ишлаб чиқишда қўлланилган ҳужжатларни экспертиза қилиш йўли билан маҳсулотларни синаш усулиятини аттестациядан ўтказиш

Маҳсулотларни синаш усулиятини (эксперименталь тадқиқотларга сарфланган ҳаражатларни ҳисобга олмасдан) қайта аттестациядан ўтказиш

Ўлчаш воситалари метрологик аттестацияси дастурини ишлаб чиқиш

Турни тасдиқлаш мақсадида ўлчаш восииталарини синаш усулиятини ишлаб чиқиш

Ўлчаш воситаларини қиёслаш усулиятини ишлапб чиқиш

Ўлчаш воситалари турини таърифлашни ишлаб чиқиш

Маҳсулотларни синаш усулиятини ишлаб чиқиш

Ўлчаш натижалари ноаниқлигини (иш ҳажмини аниқлаш ўлчашлар кўриниши ва усули мураккаблигига асосланади) баҳолаш усулиятини ишлаб чиқиш

Путур етказмасдан текшириш (иш ҳажмини аниқлаш ўлчашлар кўриниши ва усули мураккаблигига асосланади) усулларини қўллаш билан синов усулиятларини ишлаб чиқиш

Путур етказмасдан текшириш усулларини қўллаш билан синов усулиятларини аттестациядан ўтказиш (эксперименталь тадқиқотларга сарфланган ҳаражатларни ҳисобга олмасдан)

Уларни ишлаб чиқишда фойдаланилган ҳужжатларни экспертиза қилиш йўли орқали Путур етказмасдан текшириш усулларини қўллаш билан синов усулиятларини аттестациядан ўтказиш

Техник ҳисобот, сертификат ва паспорт бериш билан (ўлчанаётган диапазонлар сонига боғлиқ ҳолда) ўлчашларни бажариш усулиятларини аттестациядан ўтказиш

Аккредитлашга тақдим этилган ҳужатлар тўплами (лабораториялар, ўқув марказлари, имтиҳон марказлари ва сертификатлаштириш органлари). (Нархни баҳолаш ПЕТЛ тузилмасига асосланади)

Синов асбоб-ускуналарини аттестатлаш усулиятини ишлаб чиқиш

Стандарт намуналарни синаш ва аттестатлашни ишлаб чиқишга техник топшириқлар ишлаб чиқиш

Ўлчашларни бажариш усулиятини метрологик аттестатлаш дастурини ишлаб чиқиш

Бир компонент бўйича ишлаб чиқилган стандарт намуналарни метрологик тавсифи ҳисобини ўтказиш 

Бир аттестатланган компонент ёки ўлчаш диапазони бўйича ўлчашларни бажариш усулиятига паспорт ёки стандар намуна сертификатининг амал қилиш муддатини узайтириш

Аввал тан олинган хориж стандарт намунасига сертификат бериш

Ўлчаш воситаларини қиёслаш

Ўлчаш воситаларини метрологик аттестатлаш

ПЕТ лабораторияларини аккредитлаш ва ташкилотлар учун техник аудит ўтказиш 

Стандарт намуналар бўйича

- СН (давлатлараро, давлат ишлаб чиқарувчилари) ишлаб чиқиш ва аттестатлашга техник топшириқларни экспертиза қилиш;

- СН (давлатлараро, давлат ишлаб чиқарувчилари) ишлаб чиқиш ва аттестатлашга техник топшириқларни ишлаб чиқиш;

- СН (давлатлараро, давлат ишлаб чиқарувчилари) ишлаб чиқиш ва аттестатлашга ташкилотлар стандартини ишлаб чиқиш;

- СН (давлатлараро, давлат ишлаб чиқарувчилари) қўллаш бўйича техник йўриқномалар ишлаб чиқиш;

- СН (давлатлараро, давлат ишлаб чиқарувчилари) ишлаб чиқиш ва аттестатлаш бўйича техник ҳисобот тузиш;

- Ишлаб чиқилган СН (давлатлараро, давлат ишлаб чиқарувчилари) метрологик тавсифи ҳисобини ўтказиш;

- СН (давлатлараро, давлат ишлаб чиқарувчилари) ишлаб чиқиш ва аттестатлаш бўйича ҳужжатларни экспертиза қилиш;

- уларни Ўзбекистонда қўллашга рухсат этиш мақсадида чет элдан импорт қилинадиган СН ҳужжатлари экспертизасини ўтказиш;

- уларнинг амал қилиш муддатини узайтириш мақсадида СН аниқлиги тавсифини турғунлиги текширувини ўтказиш; 

- уларнинг амал қилиш муддатини узайтириш мақсадида СН аниқлиги тавсифини ҳужжатлари экспертизасини ўтказиш; 

- Давлат рўйхатида аввал рўйхатдан ўтказилган СН қайта аттестатлаш (аттестатлашгача) ўтказиш;

- Давлат рўйхатида аввал рўйхатдан ўтказилган СН қайта аттестатлаш (аттестатлашгача) бўйича ҳужжатлар зкпертизасини ўтказиш;

- турни тасдиқлаш тўғрисида сертификатларни амал қилиш муддатини узайтириш мақсадида ишлаб чиқилган, аттестатланган ва “Ўлчаш воситалари” давлат рўйхатида рўйхатдан ўтган ДСН бўйича юридик ва жисмоний шахслар томонидан тақдим этилган ҳужжатлар экспертизасини ўтказиш;

- уларни сертификатлари амал қилиш муддатини узайтириш мақсадида “Ўлчаш воситалари” давлат рўйхатида рўйхатдан ўтган СН бўйича юридик ва жисмоний шахслар томонидан тақдим этилган ҳужжатлар экспертизасини ўтказиш;

- СН ишлаб чиқиш ва аттестатлаш ҳуқуқига аккредитатлашга юридик ва жисмоний шахслар томонидан тақдим этилган ҳужжатлар экспертизасини ўтказиш;

Ўлчашларни бажариш усулияти бўйича:

- ЎБУ метрологик аттестатлаш бўйича дастурлар ишлаб чиқиш;

- Уни келишиш мақсадида ЎБУ метрологик аттестатлаш бўйича дастурларни экспертиза қилиш;

- ЎБУ ишлаб чиқиш ва аттестатлаш бўйича техник ҳисобот тузиш;

- Ишлаб чиқилган ва аттестатланган ЎБУ метрологик тавсифи ҳисобини ўтказиш;

- ЎБУ ишлаб чиқиш ва аттестатлаш бўйича ҳужжатлар экспертизасини ўтказиш;

- Уни Ўзбекистонда қўллашга рухсат этиш мақсадида чет элдан импорт қилинган қилинадиган ЎБУ ҳужжатларини экспертиза қилиш;

- Уни амал қилиш муддатини узайтириш мақсадида ЎБУ аниқлиги тавсифини турғунлиги текширувини ўтказиш; 

- “Ўлчашларни бажариш усулияти” давлат рўйхатидан аввал рўйхатдан ўтган ЎБУ аттестатлаш (аттестатлашгача) ўтказиш;

 - “Ўлчашларни бажариш усулияти” давлат рўйхатидан аввал рўйхатдан ўтган ЎБУ аттестатлаш (аттестатлашгача) бўйича ҳужжатларни экспертизадан ўтказиш;

- уларни сертификатлари амал қилиш муддатини узайтириш мақсадида ишлаб чиқилган, аттестатланган ва “Ўлчашларни бажариш усулияти” давлат рўйхатида рўйхатдан ўтган ЎБУ бўйича юридик ва жисмоний шахслар томонидан тақдим этилган ҳужжатлар экспертизасини ўтказиш;

- ЎБУ ишлаб чиқиш ва аттестатлаш ҳуқуқига аккредитатлашга юридик шахслар томонидан тақдим этилган ҳужжатлар экспертизасини ўтказиш;

Shaxsiy ma'lumotlar

Arizaning elektron shaklini yuklash

Yuklash

Qabul qilinadigan fayl formatlari: (*.pdf, *.doc, *.docx, *.jpg)

Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech