Vazifa va funksiyalar

Standartlashtirish, sertifikatlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish ilmiy-tadqiqot instituti(Standartlar instituti) “O’zstandart” agentligining  standartlashtirish, sertifikatlashtirish va sifatni boshqarish sohasida faoliyat yurituvchi O’rta Osiyo mintaqasidagi yagona ilmiy-tadqiqot instituti va malaka oshirish markazi hisoblanadi.

Standartlar instituti quyidagi muammolar bo’yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib boradi:

 • Standartlashtirish davlat tizimi (O’z SDT) va Sertifikatlashtirish milliy tizimini (O’z SMT) takomillashtirish va rivojlantirish;
 • O’zbekiston Respublikasida metrologik ta’minot asoslarini o’lchashlar birliligini ta’minlashning normativ bazasini ishlab chiqish va takomillashtirish;
 • Texnik-iqtisodiy va ijtimoiy axborotlarni tasniflash va kodlash yagona tizimini tadqiq qilish va rivojlantirish;
 • Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohalarida atamalar va ta’riflarni ishlab chiqish.
 • Standartlar instituti O’zbekiston Respublikasining Metrologik xizmatlar bosh markazi, O’zbekiston Respublikasining Standart namunalar bosh markazi va O’zbekiston Respublikasining Putur etkazmasdan tekshirish bosh markazi funksiyalarini bajaradi.

Standartlar instituti quyidagi xizmatlarni ko’rsatadi: 

    1. Standartlashtirish sohasida:

 • Tarmoqlararo standartlashtirish tizimlarini ishlab chiqish (ishlab chiqishda ishtirok etish);
 • Tarmoqlararo asos bo’luvchi normativ hujjatlarni ishlab chiqish (ishlab chiqishda ishtirok etish);
 • Standartlashtirish, ishlab chiqarishni normativ ta’minlash, texnik tekshiruvni sinash sohalarida tegishli tavsiyanomalarni ishlab chiqish bilan korxona va tashkilotlarni kompleks ravishda tekshirish, sifatni boshqarish tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish;
 • Normalashtirilgan tekshiruv, kelishuvning to’liqligini tekshirish, majburiy talablarga muvofiqlikni tekshirish, patent tozaligini tekshirish, ochiq nashr qilinmaydigan ma’lumotlar borligini tekshirish, texnik ekspertiza, iqtisodiy ekspertiza, texnologik ekspertiza, terminologik ekspertiza, huquqiy ekspertiza, nashriyot (ilmiy va adabiy) tahririni o’z ichiga oluvchi barcha darajadagi amal qiluvchi normativ hujjatlar va ularning loyihalarini ekspertiza qilish;
 • Normativ hujjatlarning ilmiy-texnik darajasini baholash; 
 • Savdodagi texnik to’siqlar bo’yicha BST bitimi talablariga muvofiqlikni ekspertiza qilish;
 • Mahsulotning texnik darajasi va sifati kartalarini ishlab chiqish;
 • ISO XS 9000 seriyasi bo’yicha sifat tizimlarini ishlab chiqish;
 • Standartlashtirish, sifatni boshqarish, texnik tekshiruv bo’yicha texnik qo’mitalar, tayanch tashkilotlar va xizmatlar to’g’risida qoidalarni ishlab chiqish;
 • Respublikadagi o’quv muassasalari va kadrlar malakasini oshirish tizimi uchun standartlashtirish va mahsulot sifati sohasida dasturlar, o’quv-tematik rejalarni ishlab chiqish;
 • Standartlashtirish, sifatni boshqarish, texnik tekshiruv bo’yicha texnik qo’mitalar, tayanch tashkilotlar va xizmatlar to’g’risida qoidalarni; standartlashtirish va mahsulot sifati sohasida usuliy materiallar, kontseptsiyalar, prognozlar, chora-tadbirlarni ekspertiza qilish; 
 • Standartlashtirish va sifat sohasida dolzarb muammolar, ishlab chiqarishni normativ ta’minlash bo’yicha seminarlar o’tkazish (jumladan joylarga borib);
 • Standartlashtirish va mahsulot (xizmatlar) sifati sohasida doimiy-amaldagi konsultatsiyani o’tkazish.

     2. Sertifikatlashtirish sohasida:  

 • Sertifikatlashtirish organlari, sinov laboratoriyalari (markazlari) va tekshiruv organlari sifatida tashkilotlarni akkreditlashga tayyorlashda usuliy yordam kshrsatish;
 • Mutaxassislarni ekspert-auditorlar sifatida attestatlashga tayyorlash; 
 • Bir turdagi mahsulotlarni sertifikatlashtirish tizimini yaratishda yordam ko’rsatish.

   

     3. Texnik-iqtisodiy va ijtimoiy axborotlarni tasniflash va kodlash sohasida (TIIA):

 • Texnik-iqtisodiy va ijtimoiy axborotlarni tasniflash va kodlash bo’yicha normativ hujjatlar bilan ta’minlash; 
 • Standartlar umumdavlat tasniflagichi, o’lchovlar va hisoblar, dunyo mamlakatlari valyutalari birligi bo’yicha axborot ma’lumotlari bilan ta’minlash; 
 • TIIA tasniflagichlarini ishlab chiqish masalalari bo’yicha konsultatsiya berish;
 • Tasniflash va kodlash sohasida mutaxassislarni tayyorlash.

 

    4. Atamashunoslik va tarjimalar sohasida:

 • Hujjatlarni rus tilidan davlat tiliga (xuddi shunday davlat tilidan rus tiliga) tarjima qilish;
 • Texnika sohasida hujjatlarni terminologik ekspertiza qilish; 
 • Ta’lim sohasida terminologik standartlarni ishlab chiqish bo’yicha konsultatsiyalar o’tkazish. 

     5. Standartlar institutida akkreditlangan sifat tizimlari va ishlab chiqarishni sertifikatlashtirish organi quyidagi xizmatlarni ko’rsatadi:

 • Korxona va tashkilotlarning sifat tizimlarini sertifikatlashtirish;
 • Ishlab chiqarishni sertifikatlashtirish;
 • Korxonalar sifat tizimlarining sertifikatlashtirishga tayyorligini baholash.

     6. “O’zstandart” agentligi Standartlar instituti Qayta tayyorlash va malaka oshirish markazi 

“O’zstandart” agentligi Standartlar instituti Qayta tayyorlash va malaka oshirish markazi standartlashtirish, mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish, metrologiya va sifatni boshqarish bo’yicha mutaxassislarning malakasini oshirishni amalga oshiradi. Ta’lim tugagandan keyin mutaxassislarga standartlashtirish, sertifikatlashtirish, metrologiya va mahsulot sifatini boshqarish sohalarida kasbiy faoliyat olib borish huquqini tasdiqlovchi, kasbiy qayta tayyorgarlik to’g’risida belgilangan namunadagi guvohnoma beriladi. Quyidagi ixtisosliklar bo’yicha mutaxassislarning malakasini oshiradi:

 • 9000 seriyasidagi ISO xalqaro standart bazasida standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish va mahsulot sifatini boshqarish asoslari (oliy va o’rta-maxsus o’quv muassasalari o’qituvchilari uchun);
 • standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish (9000 seriyasidagi ISO XS bazasida sifat tizimi bilan birga) va mahsulot raqobatbardoshligini oshirish (vazirliklar, mahkamalar, kontsernlar, assotsiatsiyalar, korporatsiyalar, tashkilotlar va b.ning rahbar xodimlari uchun);
 • standartlashtirish bo’yicha ishlarni tashkil qilish;
 • standartlar va o’lchash vositalarining davlat nazorati; 
 • sanoat mahsulotini sinash (sinov laboratoriyalari mutaxassislari uchun);
 • 9000 seriyasidagi ISO XS bazasida sifat tizimlarini sertifikatlashtirish;
 • 9000 seriyasidagi ISO XS bazasida sifat tizimini ishlab chiqish va joriy etish (sanoatning MTX uchun);
 • mashinasozlik, engil sanoat, agrosanoat kompleksi, qurilish sanoatida sifatni texnik tekshirishni tashkillashtirish;
 • 9000 seriyasidagi ISO XS bazasida sifat tizimlari bo’yicha hujjatlarni ishlab chiqish (sifat tizimlarini ishlab chiquvchilar uchun);
 • sertifikatlashtirish organlari va sinov laboratoriyalarini sertifikatlashtirish va akkreditlash qoidalari, ular faoliyatini tekshirish (sertifikatlashtirish organlarining rahbarlari uchun);
 • teplotexnik o’lchash, elektr o’lchash, radiotexnik o’lchash, chiziqli-burchak o’lchash, mexanik o’lchash, hajmni o’lchash, massani o’lchash, kuch va mexanik tavsiflarni o’lchash, vaqt va harakat parametrlarini o’lchash, fizik-kimyoviy o’lchash, tebranish va shovqinni o’lchash, suyuqlik, gaz va bug’ sarfi va miqdorini o’lchash, ionlovchi nurlanish (radiometrik, radioizotop) o’lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash;
 • analitik tekshiruvning metrologik ta’minoti;
 • miqdoriy kimyoviy tahlilning o’lchashlarni bajarish usuliyati va ularni metrologik attestatlash;
 • ishlab chiqarishning metrologik ta’minoti;
 • hujjatlarning metrologik ekspertizasi; 
 • texnik-iqtisodiy va ijtimoiy axborotlarni shtrixli kodlash, tasniflash va kodlash bo’yicha ishlarni tashkillashtirish;
 • yuqori va o’rta bo’g’in rahbarlari uchun menejment, marketing va tashkilish psixologiya;
 • normativ hujjatlarni ilmiy-texnik ekspertiza qilish, uyg’unlashtirish, ilmiy-texnik darajasini baholash;
 • mahsulot, xizmatlarni sertifikatlashtirish va sinov bo’linmalarini akkreditlash ixtisosligi bo’yicha ekspert-auditorlikka nomzodlarni tayyorlaydi.

(Ta’lim tugagandan keyin mutaxassislarga ekspert-auditor sifatida keyingi attestatlash uchun zarur bo’ladigan, belgilangan namunadagi bitirish hujjati va “O’zstandart” agentligining sertifikati beriladi).

 • sertifikatlashtirish, metrologiya va mahsulot sifatini boshqarish muammolari bo’yicha “O’zstandart” agentligi va boshqa mahkamalar tizimidagi standartlashtirish, sertifikatlashtirish organlari, sinov bo’linmalari rahbarlari, ekspertlar va ekspert-auditorlar uchun qisqa muddatli seminarlar o’tkazadi. (Ta’lim tugagandan keyin seminar ishtirokchilariga guvohnomalar beriladi).

Standartlar instituti Qayta tayyorlash va malaka oshirish markazi o’qitish muddati bir haftadan olti haftagacha bo’lgan (o’quv kurslarining hajmi 36 dan 216 soatgacha) o’quv guruhlarida ishdan ajralgan holda o’qitishni o’tkazadi, zamonaviy moddiy-texnik baza va mehmonxona kompleksiga ega. O’quv jarayoniga, yuqori ilmiy va pedagogik malakaga ega bo’lgan, respublikaning ilmiy-tadqiqot institutlari va korxonalarining yetakchi mutaxassislari jalb qilinadi. Barcha ishlar shartnoma asosida bajariladi. (Standartlar instituti QT va MOM da korxona va tashkilotlarning mutaxassislarini malakasini oshirishga o’qitishning 2020-yil uchun reja-grafigini yuklash)

Standartlar instituti Qayta tayyorlash va malaka oshirish markazi “Reja-grafikda” aytib o’tilmagan ixtisosliklar bo’yicha korxona va tashkilotlarning mutaxassislarini (10 kishidan kam bo’lmagan guruh) o’qitishi mumkin. Tashkilotning so’rovnomasiga binoan, Standartlar instituti qiziqtirayotgan ixtisosliklar bo’yicha o’quv-tematik rejasini tayyorlaydi va maruzalarni o’qish uchun professor-o’qituvchilar tarkibini tanlaydi.

Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech