Стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва техник жихатдан тартибга солиш илмий-тадқиқот институти
Виртуал қабулхона

Функция ва вазифалар

Стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва техник жиҳатдан тартибга солиш илмий-тадқиқот институти(Стандартлар институти) “Ўзстандарт” агентлигининг  стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва сифатни бошқариш соҳасида фаолият юритувчи Ўрта Осиё минтақасидаги ягона илмий-тадқиқот институти ва малака ошириш маркази ҳисобланади.

Стандартлар институти қуйидаги муаммолар бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб боради:

 • Стандартлаштириш давлат тизими (Ўз СДТ) ва Сертификатлаштириш миллий тизимини (Ўз СМТ) такомиллаштириш ва ривожлантириш;
 • Ўзбекистон Республикасида метрологик таъминот асосларини ўлчашлар бирлилигини таъминлашнинг норматив базасини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш;
 • Техник-иқтисодий ва ижтимоий ахборотларни таснифлаш ва кодлаш ягона тизимини тадқиқ қилиш ва ривожлантириш;
 • Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳаларида атамалар ва таърифларни ишлаб чиқиш.
 • Стандартлар институти Ўзбекистон Республикасининг Метрологик хизматлар бош маркази, Ўзбекистон Республикасининг Стандарт намуналар бош маркази ва Ўзбекистон Республикасининг Путур этказмасдан текшириш бош маркази функсияларини бажаради.

Стандартлар институти қуйидаги хизматларни кўрсатади: 

    1. Стандартлаштириш соҳасида:

 • Тармоқлараро стандартлаштириш тизимларини ишлаб чиқиш (ишлаб чиқишда иштирок этиш);
 • Тармоқлараро асос бўлувчи норматив ҳужжатларни ишлаб чиқиш (ишлаб чиқишда иштирок этиш);
 • Стандартлаштириш, ишлаб чиқаришни норматив таъминлаш, техник текширувни синаш соҳаларида тегишли тавсияномаларни ишлаб чиқиш билан корхона ва ташкилотларни комплекс равишда текшириш, сифатни бошқариш тизимларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
 • Нормалаштирилган текширув, келишувнинг тўлиқлигини текшириш, мажбурий талабларга мувофиқликни текшириш, патент тозалигини текшириш, очиқ нашр қилинмайдиган маълумотлар борлигини текшириш, техник экспертиза, иқтисодий экспертиза, технологик экспертиза, терминологик экспертиза, ҳуқуқий экспертиза, нашриёт (илмий ва адабий) таҳририни ўз ичига олувчи барча даражадаги амал қилувчи норматив ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини экспертиза қилиш;
 • Норматив ҳужжатларнинг илмий-техник даражасини баҳолаш; 
 • Савдодаги техник тўсиқлар бўйича БСТ битими талабларига мувофиқликни экспертиза қилиш;
 • Маҳсулотнинг техник даражаси ва сифати карталарини ишлаб чиқиш;
 • ИСО ХС 9000 серияси бўйича сифат тизимларини ишлаб чиқиш;
 • Стандартлаштириш, сифатни бошқариш, техник текширув бўйича техник қўмиталар, таянч ташкилотлар ва хизматлар тўғрисида қоидаларни ишлаб чиқиш;
 • Республикадаги ўқув муассасалари ва кадрлар малакасини ошириш тизими учун стандартлаштириш ва маҳсулот сифати соҳасида дастурлар, ўқув-тематик режаларни ишлаб чиқиш;
 • Стандартлаштириш, сифатни бошқариш, техник текширув бўйича техник қўмиталар, таянч ташкилотлар ва хизматлар тўғрисида қоидаларни; стандартлаштириш ва маҳсулот сифати соҳасида усулий материаллар, контсептсиялар, прогнозлар, чора-тадбирларни экспертиза қилиш; 
 • Стандартлаштириш ва сифат соҳасида долзарб муаммолар, ишлаб чиқаришни норматив таъминлаш бўйича семинарлар ўтказиш (жумладан жойларга бориб);
 • Стандартлаштириш ва маҳсулот (хизматлар) сифати соҳасида доимий-амалдаги консултатсияни ўтказиш.

    2. Сертификатлаштириш соҳасида:  

 • Сертификатлаштириш органлари, синов лабораториялари (марказлари) ва текширув органлари сифатида ташкилотларни аккредитлашга тайёрлашда усулий ёрдам кшрсатиш;
 • Мутахассисларни эксперт-аудиторлар сифатида аттестатлашга тайёрлаш; 
 • Бир турдаги маҳсулотларни сертификатлаштириш тизимини яратишда ёрдам кўрсатиш.

    3. Техник-иқтисодий ва ижтимоий ахборотларни таснифлаш ва кодлаш соҳасида (ТИИА):

 • Техник-иқтисодий ва ижтимоий ахборотларни таснифлаш ва кодлаш бўйича норматив ҳужжатлар билан таъминлаш; 
 • Стандартлар умумдавлат таснифлагичи, ўлчовлар ва ҳисоблар, дунё мамлакатлари валюталари бирлиги бўйича ахборот маълумотлари билан таъминлаш; 
 • ТИИА таснифлагичларини ишлаб чиқиш масалалари бўйича консултатсия бериш;
 • Таснифлаш ва кодлаш соҳасида мутахассисларни тайёрлаш.

    4. Атамашунослик ва таржималар соҳасида:

 • Ҳужжатларни рус тилидан давлат тилига (худди шундай давлат тилидан рус тилига) таржима қилиш;
 • Техника соҳасида ҳужжатларни терминологик экспертиза қилиш; 
 • Таълим соҳасида терминологик стандартларни ишлаб чиқиш бўйича консултатсиялар ўтказиш. 

    5. Стандартлар институтида аккредитланган сифат тизимлари ва ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш органи қуйидаги хизматларни кўрсатади:

 • Корхона ва ташкилотларнинг сифат тизимларини сертификатлаштириш;
 • Ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш;
 • Корхоналар сифат тизимларининг сертификатлаштиришга тайёрлигини баҳолаш.

    6. “Ўзстандарт” агентлиги Стандартлар институти Қайта тайёрлаш ва малака ошириш маркази 

“Ўзстандарт” агентлиги Стандартлар институти Қайта тайёрлаш ва малака ошириш маркази стандартлаштириш, маҳсулот ва хизматларни сертификатлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш бўйича мутахассисларнинг малакасини оширишни амалга оширади. Таълим тугагандан кейин мутахассисларга стандартлаштириш, сертификатлаштириш, метрология ва маҳсулот сифатини бошқариш соҳаларида касбий фаолият олиб бориш ҳуқуқини тасдиқловчи, касбий қайта тайёргарлик тўғрисида белгиланган намунадаги гувоҳнома берилади. Қуйидаги ихтисосликлар бўйича мутахассисларнинг малакасини оширади:

 • 9000 сериясидаги ИСО халқаро стандарт базасида стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш ва маҳсулот сифатини бошқариш асослари (олий ва ўрта-махсус ўқув муассасалари ўқитувчилари учун);
 • стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш (9000 сериясидаги ИСО ХС базасида сифат тизими билан бирга) ва маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш (вазирликлар, маҳкамалар, контсернлар, ассотсиатсиялар, корпоратсиялар, ташкилотлар ва б.нинг раҳбар ходимлари учун);
 • стандартлаштириш бўйича ишларни ташкил қилиш;
 • стандартлар ва ўлчаш воситаларининг давлат назорати; 
 • саноат маҳсулотини синаш (синов лабораториялари мутахассислари учун);
 • 9000 сериясидаги ИСО ХС базасида сифат тизимларини сертификатлаштириш;
 • 9000 сериясидаги ИСО ХС базасида сифат тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш (саноатнинг МТХ учун);
 • машинасозлик, энгил саноат, агросаноат комплекси, қурилиш саноатида сифатни техник текширишни ташкиллаштириш;
 • 9000 сериясидаги ИСО ХС базасида сифат тизимлари бўйича ҳужжатларни ишлаб чиқиш (сифат тизимларини ишлаб чиқувчилар учун);
 • сертификатлаштириш органлари ва синов лабораторияларини сертификатлаштириш ва аккредитлаш қоидалари, улар фаолиятини текшириш (сертификатлаштириш органларининг раҳбарлари учун);
 • теплотехник ўлчаш, электр ўлчаш, радиотехник ўлчаш, чизиқли-бурчак ўлчаш, механик ўлчаш, ҳажмни ўлчаш, массани ўлчаш, куч ва механик тавсифларни ўлчаш, вақт ва ҳаракат параметрларини ўлчаш, физик-кимёвий ўлчаш, тебраниш ва шовқинни ўлчаш, суюқлик, газ ва буғ сарфи ва миқдорини ўлчаш, ионловчи нурланиш (радиометрик, радиоизотоп) ўлчаш воситаларини қиёслаш ва калибрлаш;
 • аналитик текширувнинг метрологик таъминоти;
 • миқдорий кимёвий таҳлилнинг ўлчашларни бажариш усулияти ва уларни метрологик аттестатлаш;
 • ишлаб чиқаришнинг метрологик таъминоти;
 • ҳужжатларнинг метрологик экспертизаси; 
 • техник-иқтисодий ва ижтимоий ахборотларни штрихли кодлаш, таснифлаш ва кодлаш бўйича ишларни ташкиллаштириш;
 • юқори ва ўрта бўғин раҳбарлари учун менежмент, маркетинг ва ташкилиш психология;
 • норматив ҳужжатларни илмий-техник экспертиза қилиш, уйғунлаштириш, илмий-техник даражасини баҳолаш;
 • маҳсулот, хизматларни сертификатлаштириш ва синов бўлинмаларини аккредитлаш ихтисослиги бўйича эксперт-аудиторликка номзодларни тайёрлайди.

(Таълим тугагандан кейин мутахассисларга эксперт-аудитор сифатида кейинги аттестатлаш учун зарур бўладиган, белгиланган намунадаги битириш ҳужжати ва “Ўзстандарт” агентлигининг сертификати берилади).

 • сертификатлаштириш, метрология ва маҳсулот сифатини бошқариш муаммолари бўйича “Ўзстандарт” агентлиги ва бошқа маҳкамалар тизимидаги стандартлаштириш, сертификатлаштириш органлари, синов бўлинмалари раҳбарлари, экспертлар ва эксперт-аудиторлар учун қисқа муддатли семинарлар ўтказади. (Таълим тугагандан кейин семинар иштирокчиларига гувоҳномалар берилади).

Стандартлар институти Қайта тайёрлаш ва малака ошириш маркази ўқитиш муддати бир ҳафтадан олти ҳафтагача бўлган (ўқув курсларининг ҳажми 36 дан 216 соатгача) ўқув гуруҳларида ишдан ажралган ҳолда ўқитишни ўтказади, замонавий моддий-техник база ва меҳмонхона комплексига эга. Ўқув жараёнига, юқори илмий ва педагогик малакага эга бўлган, республиканинг илмий-тадқиқот институтлари ва корхоналарининг етакчи мутахассислари жалб қилинади. Барча ишлар шартнома асосида бажарилади. (Стандартлар институти ҚТ ва МОМ да корхона ва ташкилотларнинг мутахассисларини малакасини оширишга ўқитишнинг 2020 йил учун режа-графигини юклаш)

Стандартлар институти Қайта тайёрлаш ва малака ошириш маркази “Режа-графикда” айтиб ўтилмаган ихтисосликлар бўйича корхона ва ташкилотларнинг мутахассисларини (10 кишидан кам бўлмаган гуруҳ) ўқитиши мумкин. Ташкилотнинг сўровномасига биноан, Стандартлар институти қизиқтираётган ихтисосликлар бўйича ўқув-тематик режасини тайёрлайди ва марузаларни ўқиш учун профессор-ўқитувчилар таркибини танлайди.

 

Powered by GSpeech